Διεθνής Κοινότητα

Η ταχύτητα της εξάπλωσης τους ιού, σε συνάρτηση με την παγκόσμιας εμβέλειας διάχυσή του, έχουν διαμορφώσει την ανάγκη δημιουργίας μιας διακρατικής και διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση, κατανόηση και προστασία έναντι του COVID-19. Στην ενότητα αυτή, διακεκριμένοι ερευνητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο παραθέτουν τη δική τους οπτική σχετικά με το ζήτημα το COVID-19 και τις αλλαγές που έχει επιφέρει στα πεδία δραστηριοποίησής τους.

Εισηγητής: Καλογερόπουλος Αθανάσιος, MD, MPH, MHA, PhEC, PhDc, NAVY (ret.) Χειρουργική Τραύματος FMH, Εκπαιδευτής NATO Κέντρο Αριστείας Στρατιωτικής Ιατρικής, Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΜΣ “Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών”, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Τίτλος εισήγησης: Covid-19 and Trauma: Our experience in Orthopedic Surgery

Εισηγητής: Απόστολος Βεΐζης, Γιατρός, Διευθυντής Μονάδας Ιατρικής Επιχειρησιακής Υποστήριξης, Ελληνικό Τμήμα - Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF)

Τίτλος εισήγησης: Υγεία προσφύγων, εμπειρίες και προκλήσεις..COVID-19

Εισηγητής: Αριστομένης Εξαδάκτυλος, MD, MSc., Πρόεδρος FRCEM, Κλινικός Διευθυντής Τμήματος Επείγουσας Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο InselspitalBern, Επισκέπτης Καθηγητής, Σχολή Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (ΕΚΠΑ)

Τίτλος εισήγησης: Covid-19 και Διαχείριση