Μαρτυρίες

Η ενότητα αυτή φιλοξενεί προσωπικές καταθέσεις και μαρτυρίες από επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και αφηγήσεις πολιτών σχετικά με την προσωπική και βιωματική τους εμπειρία υπό το ξέσπασμα του COVID-19.

Μαρτυρίες Υγειονομικών

Καλογερόπουλος Αθανάσιος, MD, MPH, MHA, PhEC, PhDc, NAVY (ret.) Χειρουργική Τραύματος FMH, Εκπαιδευτής NATO Κέντρο Αριστείας Στρατιωτικής Ιατρικής, Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΜΣ “Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών”, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Εμπειρίες Πολιτών