Συζητήσεις - Θεματικά Σεμινάρια

Η ενότητα Συζητήσεις/ Θεματικά Σεμινάρια αποτελεί ένα διεπιστημονικό χώρο ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές που το ξέσπασμα του COVID-19 έχει αποφέρει σε υγειονομικά θέματα, καθώς και σε ψυχοκοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα, είναι διαθέσιμα ανοιχτά Θεματικά Σεμινάρια με επιμορφωτικό χαρακτήρα σχετικά με την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της πανδημίας.

COVID - 19 Κλινική Πράξη και Ιατρική Έρευνα

Το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Γ’ Πανεπιστημιακή Κλινική, Π.Γ.Ν «Αττικόν» , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και η HelMSIC διοργάνωσαν το webinar “COVID-19 | Κλινική Πράξη & Ιατρική Έρευνα” με στόχο την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την κλινική και ερευνητική στρατηγική που ακολουθείται για την αντιμετώπιση κρίσεων δημόσιας υγείας και τον περιορισμό του νέου ιού αλλά και την ανάδειξη του ρόλου των φοιτητών Ιατρικής σε τέτοιες καταστάσεις.

Εισηγητές:
Εμμανουήλ Πικουλής, MD, PhD, Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Γ’ Παν/κής Χειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ «Αττικόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Εβίκα Καραμαγκιώλη, MSc, PhD, Νομικός, Επιστημονική Συνεργάτις, ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Δρ Μαρία Λινού, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δικτύωσης του Ινστιτούτου Παστέρ
Χριστίνα Οικονομοπούλου, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Παστερ